´╗┐
 
   Wys┼éuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego bud┼╝etu UE w Polsce
   Urz─ůdzenie przestrzeni publicznej w miejscowo┼Ťci ┼ü─ůck
   Modernizacja budynku GOK filia w Grabinie - usuni─Öcie barier architektonicznych dla niepe┼énosprawnyc
   Budowa struktury rekreacyjno- sportowej w miejscowo┼Ťci ┼ü─ůck
   „Dziedzictwo dla przysz┼éo┼Ťci - ANCHOR”
   Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: nowe ┼║r├│d┼éo finansowania inicjatyw obywatelskich
   Modernizacja, adaptacja budynku OSP w Zdworzu dofinansowana ze ┼Ťrodk├│w powiatu p┼éockiego
   Modernizacja, adaptacja budynku OSP w Za┼║dzierzu dofinansowana ze ┼Ťrodk├│w powiatu p┼éockiego
   Zakup sprz─Ötu ratowniczego i umundurowania dla OSP w Zdworzu
   Projekt pn. „Uporz─ůdkowanie gospodarki ┼Ťciekowej w zlewni jezior....- etap I
   Przywracanie warto┼Ťci zdegradowanych teren├│w w Regionie P┼éockim poprzez rekultywacj─Ö sk┼éadowisk
   Modernizacja zarz─ůdzania oraz szkolenia podnosz─ůce poziom kompetencji urz─Öd├│w gmin zrzeszonych w ZGR
   Zakup sprz─Ötu ratowniczego i umundurowania dla OSP w Sendeniu
   „Unieszkodliwienie azbestu na budynkach po by┼éej fermie trzody chlewnej
   Modernizacja i przebudowa dr├│g w Gminach regionu p┼éockiego szans─ů ich dynamicznego rozwoju
   Zakup sprz─Ötu ratowniczego i umundurowania dla OSP w Korzeniu
   Usuni─Öcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu po by┼éej fermie trzody chlewnej w ┼ü─ůcku-etap IV
   Zakup sprz─Ötu dla OSP Za┼║dzierz i OSP ┼ü─ůck
   Usuni─Öcie i unieszkodliwienie azbestu z pokry─ç dachowych na terenie Gminy ┼ü─ůck
   Rozbudowa placu zabaw w miejscowo┼Ťci ┼ü─ůck poprzez zakup nowych urz─ůdze┼ä
   "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS"
 
  
dla rozwoju Mazowsza

 

Projekt pn. „Uporz─ůdkowanie gospodarki ┼Ťciekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego w gminie ┼ü─ůck – Etap I”

Beneficjent: Gmina ┼ü─ůck
Okres realizacji projektu: od 2009-04-27 do 2014-12-31
Warto┼Ť─ç projektu: 10 090 294,82 PLN
Wysoko┼Ť─ç dofinansowania: 7 008 581,60 PLN

Projekt wspó┼éfinansowany przez Uni─Ö Europejsk─ů ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Przedmiotem projektu jest:

Modernizacja SUW w Za┼║dzierzu oraz budowa mieszanego uk┼éadu kanalizacji grawitacyjno – ci┼Ťnieniowej dla cz─Ö┼Ťci miejscowo┼Ťci: Zofiówka, Koszelówka, Matyldów i Za┼║dzierz wraz z oczyszczalni─ů ┼Ťcieków o przepustowo┼Ťci 200 m3/d w Za┼║dzierzu. ┼ü─ůczna d┼éugo┼Ť─ç planowanej kanalizacji sanitarnej wynosi 16 013,40m. W ramach projektu wybudowanych zostanie 6 przepompowni sieciowych i  4 lokalne. Ca┼éo┼Ť─ç projektu podzielono na nast─Öpuj─ůce zadania:
zadanie nr 1 – modernizacja SUW obejmuj─ůca wykonanie robót w budynku istniej─ůcej stacji uzdatniania wody w Za┼║dzierzu o wydajno┼Ťci 43m3/h, która zaopatruje w wod─Ö m.in. obszar obj─Öty kanalizacj─ů (zrealizowano w 2009 r)
zadanie nr 2 - budowa oczyszczalni ┼Ťcieków o przepustowo┼Ťci 200m3/d w Za┼║dzierzu;
zadanie nr 3 – budowa kanalizacji o d┼é. 3 111,50m w obszarze zlewni przepompowni PZ obejmuj─ůcej cz─Ö┼Ť─ç Za┼║dzierza oraz kilka posesji administracyjnie nale┼╝─ůcych do Matyldowa;
zadanie nr 4 – kanalizacja o ┼é─ůcznej d┼é. 1 960,90m na obszarze zlewni przepompowni PM obejmuj─ůcej Matyldów oraz kilka posesji z obr─Öbu Koszelówka;
zadanie nr 5 – budowa kanalizacji o d┼é. 3 185,9m na terenie zlewni przepompowni P1K obejmuj─ůcej cz─Ö┼Ť─ç Koszelówki;
zadanie nr 6 – kanalizacja o d┼é. 1 687,60m na terenie zlewni przepompowni P2K obejmuj─ůcej cz─Ö┼Ť─ç Koszelówki;
zadanie nr 7 – kanalizacja o d┼é. 1 758,0m w cz─Ö┼Ťci Zofiówki obejmuj─ůca obszar zlewni przepompowni P1Zo;
zadanie nr 8 – kanalizacja o d┼é. 1 039,20m z terenu obj─Ötego przepompowni─ů P1Z – cz─Ö┼Ť─ç Za┼║dzierza.
zadanie nr 9 – kanalizacja o d┼é. 2 726,8m z terenu obj─Ötego przepompowni─ů P2K i P1Zo;
zadanie nr 10 – kanalizacja o d┼é. 376,7m z cz─Ö┼Ťci obszaru obj─Ötego przepompowni─ů P1K – cz─Ö┼Ť─ç Koszelówki;
zadanie nr 11 – kanalizacja o d┼é. 166,8m z terenu obj─Ötego przepompowni─ů PZ – cz─Ö┼Ť─ç terenu na granicy miejscowo┼Ťci Matyldów i Koszelówka.

 
Cel projektu:

Projekt ma na celu ochron─Ö ┼Ťrodowiska naturalnego, ale równie┼╝ podniesienie standardu ┼╝ycia lokalnej ludno┼Ťci oraz aktywizacj─Ö rozwoju gospodarczego gminy. Bezwzgl─Ödnym wymogiem mo┼╝liwo┼Ťci rozwoju na terenie gminy agroturystyki i turystyki zorganizowanej jak równie┼╝ innych sektorów gospodarki jest uporz─ůdkowanie stanu gospodarki wodno-┼Ťciekowej w zlewni jeziora Zdworskiego.
Cele realizacji projektu w pe┼éni s─ů zgodne z celami okre┼Ťlonymi w RPO WM 2007-2013.
W wyniku realizacji projektu:
- nast─ůpi poprawa stanu sanitarnego wód w jeziorze Zdworskim oraz w Kanale Wielka Struga (dop┼éyw Wis┼éy);
- nast─ůpi zmniejszenie zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych na terenie miejscowo┼Ťci: Matyldów, Koszelówka, Zofiówka i Za┼║dzierz;
- spe┼énione zostan─ů wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej dotycz─ůcej oczyszczania ┼Ťcieków komunalnych 91/271/EWG oraz Rozporz─ůdzenia Ministra ┼Ürodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie wydania warunków jakie nale┼╝y spe┼éni─ç przy wprowadzaniu ┼Ťcieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla ┼Ťrodowiska wodnego (Dz.U.2006 nr 137, poz. 984);
- spe┼énione zostan─ů wymogi Rozporz─ůdzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie jako┼Ťci wody przeznaczonej do spo┼╝ycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r., nr 61, poz. 417) oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej – 98/83/EEC;
- poprzez realizacj─Ö przedsi─Öwzi─Öcia stworzone zostan─ů w┼éa┼Ťciwe podstawy dla rozwoju turystyki i agroturystyki bez szkody dla ┼Ťrodowiska;
- wzro┼Ťnie poziom ┼╝ycia mieszka┼äców, stan ich zdrowia ulegnie poprawie;
- stworzone zostan─ů dogodne warunki dla rozwoju osadnictwa.

Zakres rzeczowy:

Projekt dotyczy inwestycji w infrastruktur─Ö wodno-┼Ťciekow─ů i obejmuje modernizacj─Ö SUW w Za┼║dzierzu oraz budow─Ö kanalizacji sanitarnej dla cz─Ö┼Ťci miejscowo┼Ťci Matyldów, Koszelówka, Zofiówka i Za┼║dzierz wraz z oczyszczalni─ů ┼Ťcieków w Za┼║dzierzu. Dzi─Öki realizacji projektu na ca┼éym jego obszarze nast─ůpi likwidacja nieszczelnych zbiorników bezodp┼éywowych, eliminacja dotychczasowych zrzutów ┼Ťcieków do wód powierzchniowych lub gruntu i skierowanie ┼Ťcieków (w ilo┼Ťci ┼Ťrednio 27 798 m3/rok) do oczyszczalni. W wyniku tego do ┼Ťrodowiska przedostan─ů si─Ö ┼Ťcieki oczyszczone spe┼éniaj─ůce normy polskiego prawa oraz dyrektywy unijne. Nast─ůpi adekwatna do skali przedsi─Öwzi─Öcia redukcja ilo┼Ťci ┼éadunków zanieczyszcze┼ä wprowadzanych aktualnie do ┼Ťrodowiska. Dzi─Öki realizacji projektu do kanalizacji sanitarnej pod┼é─ůczone zostan─ů posesje - 530 osób w tym dzia┼éki letniskowe.

Efekty projektu:

Rezultaty:
Realizacja projektu przyczyni si─Ö do osi─ůgni─Öcia nast─Öpuj─ůcych rezultatów:
- przewidywana liczba osób pod┼é─ůczonych do sieci kanalizacji sanitarnej – 530
- przepustowo┼Ť─ç wybudowanej oczyszczalni ┼Ťcieków – 200 m3/d
- przewidywana ca┼ékowita liczba bezpo┼Ťrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – 2

 
Produkty:
Produktami projektu s─ů:
- liczba zmodernizowanych stacji uzdatniania wody – 1
- d┼éugo┼Ť─ç wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 16,01 km
- liczba wybudowanych oczyszczalni ┼Ťcieków - 1

Informacje ┼║ród┼éowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajduj─ů si─Ö na stronie www.mazowia.eu              
Wstecz | Do góry
Pogoda

Kalendarium

Copyright by Gmina Łąck    |    Wykonanie: Plocman