´╗┐


dla rozwoju Mazowsza
  
 Oczyszczalnia i kanalizacja

Zako┼äczy┼éy si─Ö wszelkie prace obj─Öte zakresem zadania „Budowa oczyszczalni ┼Ťcieków wraz z sieci─ů kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-t┼éocznym w miejscowo┼Ťciach Za┼║dzierz, Matyldów, Koszelówka i Zofiówka”. W dniu 14 listopada Komisja odbiorowa dokona┼éa odbioru technicznego wykonanych prac. Ostatecznie Komisja ustali┼éa, ┼╝e roboty zosta┼éy wykonane zgodnie z dokumentacj─ů techniczn─ů, pozwoleniami na budow─Ö, obowi─ůzuj─ůcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz w terminie wynikaj─ůcym z podpisanych umów na ich realizacj─Ö. W ramach zadania zosta┼éa oddana do eksploatacji oczyszczalnia ┼Ťcieków w Za┼║dzierzu o przepustowo┼Ť─ç 200m3/d ┼Ťcieków z mo┼╝liwo┼Ťci─ů rozbudowy w kolejnych etapach i ponad 16 kilometrów sieci kanalizacyjnej. W listopadzie do kolektora zosta┼éo pod┼é─ůczonych 50 posesji. Proces oczyszczania ┼Ťcieków odbywa si─Ö w tzw. reaktorach porcjowych usytuowanych w budynku oczyszczalni. Obiekt jest równie┼╝ przystosowany do przyjmowania ┼Ťcieków dowo┼╝onych taborem asenizacyjnym. Warto┼Ť─ç ca┼éego zadania to kwota ponad 10 mln z┼éotych. Budowa infrastruktury zosta┼éa zrealizowana w ramach projektu pn. „Uporz─ůdkowanie gospodarki ┼Ťciekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego w Gminie ┼ü─ůck – etap I” wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Wysoko┼Ť─ç dofinansowania stanowi 70,12% kosztów kwalifikowanych projektu. Ca┼éo┼Ť─ç przedsi─Öwzi─Öcia by┼éa podzielona na zadania, co u┼éatwia┼éo jego realizacj─Ö i rozliczenia finansowe.
Budowa przy┼é─ůczy kanalizacyjnych by┼éa wspó┼éfinansowana ze ┼Ťrodków Narodowego Funduszu Ochrony ┼Ürodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Warto┼Ť─ç tego zadania to kwota ponad 170 tys. z┼éotych. Gmina na ten cel pozyska┼éa dla mieszka┼äców dotacj─Ö w wysoko┼Ťci 45% kosztów kwalifikowanych zadania.
W nast─Öpnym roku w┼éa┼Ťciciele pozosta┼éych posesji b─Öd─ů zobowi─ůzani na w┼éasny koszt wykona─ç pod┼é─ůczenia swoich budynków do wybudowanego kolektora.
Eksploatacj─ů powsta┼éej infrastruktury zajmuje si─Ö Gminny Zak┼éad Komunalny w ┼ü─ůcku. Pracownicy odpowiedzialni za obs┼éug─Ö oczyszczalni i przepompowni ┼Ťcieków zostali przeszkoleni przez firm─Ö, która wybudowa┼éa infrastruktur─Ö kanalizacyjn─ů.
Budowa kanalizacji i oczyszczalni jest bardzo wa┼╝na dla gminy. Szacuje si─Ö, ┼╝e do oczyszczalni dop┼éyn─ů ┼Ťcieki w ilo┼Ťci ┼Ťrednio 27 798 m3/rok. Zostan─ů wyeliminowane nieszczelne szamba i wycieki ┼Ťcieków do gruntu. Powsta┼éa infrastruktura zapewni przede wszystkim zahamowanie degradacji wód w jeziorach oraz stworzy warunki dla dalszego rozwoju gminy w oparciu o jej zasoby przyrodnicze. W planach jest budowa kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej. Gmina planuje na ten cel pozyska─ç ┼Ťrodki finansowe z nowej puli dotacji UE w latach 2015-2020.


Poni┼╝ej dokumentacja fotograficzna z terenu budowy w latach 2012-2014. 


 
             


            
    
            
 
           
 
                    
               
 
 
 
  
POST─śP RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU
 
pn. „Uporz─ůdkowanie gospodarki ┼Ťciekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego w Gminie ┼ü─ůck – Etap I” stan na dzie┼ä 30.09.2015 r
 
Umowa o dofinansowanie nr RPMA.04.01.00-14-002/12-00 z dnia 20.07.2012 r wraz z Aneksem nr 1 z dnia 24.01.2013 r , aneksem nr 2 z dnia 29.01.2014r., Aneksem nr 3 z dnia 29.07.2014r. i Aneksem nr 4 z dnia 21.10.2014r. i Aneksem nr 5 z dnia 26.11.2014r.
 
Okres realizacji projektu: od 2009-04-27 do 2014-12-31
Warto┼Ť─ç projektu: 10 090 294,82 PLN
Wysoko┼Ť─ç dofinansowania z EFRR: 7 007 503,70 PLN

Wydatki projektu
ogó┼éem w PLN
Wydatki od pocz─ůtku realizacji projektu ogó┼éem w PLN
Wysoko┼Ť─ç dofinansowania ze ┼Ťrodków EFRR,
która wp┼éyn─Ö┼éa na rachunek gminy
Warto┼Ť─ç docelowa wska┼║nika realizacji kanalizacji (km) *
 
Warto┼Ť─ç wska┼║nika osi─ůgni─Öta od pocz─ůtku realizacji projektu (km)
 
Stopień realizacji wskaźnika
10 090 294,82
10 090 294,82
7 007 503,70
16,01
16,01
100,00 %

* w ramach projektu zosta┼éa oddana do u┼╝ytku oczyszczalnia ┼Ťcieków o przepustowo┼Ťci 200m3/d oraz zmodernizowana SUW w Za┼║dzierzu.           
Wstecz | Do góry
Pogoda

Kalendarium

Copyright by Gmina Łąck    |    Wykonanie: Plocman