´╗┐
« powrót    |    Drukuj
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu płockiego w 2018 r.
Data publikacji: 2018-01-05, 14:45:57
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowi─ůzuj─ůcym stanie prawnym, o przys┼éuguj─ůcych jej uprawnieniach lub o spoczywaj─ůcych na niej obowi─ůzkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwi─ůzania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporz─ůdzeniu projektu pisma w sprawach, o kt├│rych mowa w pkt 1 i 2, z wy┼é─ůczeniem pism procesowych w tocz─ůcym si─Ö post─Öpowaniu przygotowawczym lub s─ůdowym i pism w tocz─ůcym si─Ö post─Öpowaniu s─ůdowoadministracyjnym, lub
4) sporz─ůdzenie projektu pisma o zwolnienie od koszt├│w s─ůdowych lub ustanowienie pe┼énomocnika z urz─Ödu w post─Öpowaniu s─ůdowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w post─Öpowaniu s─ůdowoadministracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych zwi─ůzanych z prowadzeniem dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) zwi─ůzanych z prowadzeniem dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, z wyj─ůtkiem przygotowania do rozpocz─Öcia tej dzia┼éalno┼Ťci.
Osoby, którym przys┼éuguje nieodp┼éatna pomoc prawna i rodzaj dokumentu potwierdzaj─ůce w/w uprawnienie

I.    Nieodp┼éatna pomoc prawna przys┼éuguje osobie fizycznej:
1)    której w okresie 12 miesi─Öcy poprzedzaj─ůcych zwrócenie si─Ö o udzielenie nieodp┼éatnej pomocy prawnej zosta┼éo przyznane ┼Ťwiadczenie z pomocy spo┼éecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo┼éecznej (Dz. U.  z 2017 r. poz.1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienale┼╝nie pobranego ┼Ťwiadczenia lub
2)    która posiada wa┼╝n─ů Kart─Ö Du┼╝ej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Du┼╝ej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832), lub
3)    która uzyska┼éa za┼Ťwiadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach b─Öd─ůcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub
4)    która posiada wa┼╝n─ů legitymacj─Ö weterana albo legitymacj─Ö weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach dzia┼éa┼ä poza granicami pa┼ästwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203), lub
5)    która nie uko┼äczy┼éa 26 lat, lub
6)    która uko┼äczy┼éa 65 lat, lub
7)    która w wyniku wyst─ůpienia kl─Öski ┼╝ywio┼éowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalaz┼éa si─Ö w sytuacji zagro┼╝enia lub ponios┼éa straty, lub
8) która jest w ci─ů┼╝y.
II.    Prawo do nieodp┼éatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
1) pkt I. 1 – wykazuje przez przed┼éo┼╝enie orygina┼éu albo odpisu decyzji o przyznaniu ┼Ťwiadczenia z pomocy spo┼éecznej lub za┼Ťwiadczenia o udzieleniu ┼Ťwiadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo┼éecznej;
2) pkt I. 2 – wykazuje przez przed┼éo┼╝enie wa┼╝nej Karty Du┼╝ej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Du┼╝ej Rodziny;
3) pkt I. 3 – wykazuje przez przed┼éo┼╝enie za┼Ťwiadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach b─Öd─ůcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4) pkt I. 4 – wykazuje przez przed┼éo┼╝enie wa┼╝nej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach dzia┼éa┼ä poza granicami pa┼ästwa;
5) pkt I. 5 i 6 – wykazuje przez przed┼éo┼╝enie dokumentu stwierdzaj─ůcego to┼╝samo┼Ť─ç;
6) pkt I. 7 – wykazuje przez z┼éo┼╝enie o┼Ťwiadczenia, ┼╝e zachodzi co najmniej jedna z okoliczno┼Ťci wymienionych w tym przepisie;
7) pkt I. 8 – wykazuje si─Ö przez przed┼éo┼╝enie dokumentu potwierdzaj─ůcego ci─ů┼╝─Ö.
III. Osoba uprawniona, o której mowa w pkt I. 1, przed uzyskaniem nieodp┼éatnej pomocy prawnej sk┼éada pisemne o┼Ťwiadczenie, ┼╝e nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienale┼╝nie pobranego ┼Ťwiadczenia.
IV.    Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt I. 1 – 6 i 8, wymagaj─ůcej niezw┼éocznego uzyskania nieodp┼éatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodp┼éatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego o┼Ťwiadczenia, ┼╝e jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie pkt I. 1 – 6 i 8, a z uwagi na sytuacj─Ö kryzysow─ů lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawi─ç dokumentów wymienionych w pkt. II. 1 – 5 i 7.
V. Nieodp┼éatna pomoc prawna dla osób, o których mowa w pkt I.8 jest udzielana w zakresie zwi─ůzanym z ci─ů┼╝─ů i urodzeniem dziecka, w szczególno┼Ťci praw rodzicielskich i uprawnie┼ä pracowniczych.
VI.    O┼Ťwiadczenia, o których mowa w pkt II. 6 oraz w pkt. III i IV, osoba uprawniona sk┼éada udzielaj─ůcemu nieodp┼éatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialno┼Ťci karnej za z┼éo┼╝enie fa┼észywego o┼Ťwiadczenia. Sk┼éadaj─ůcy o┼Ťwiadczenie jest obowi─ůzany do zawarcia w nich klauzuli o nast─Öpuj─ůcej tre┼Ťci: „Jestem ┼Ťwiadomy odpowiedzialno┼Ťci karnej za z┼éo┼╝enie fa┼észywego o┼Ťwiadczenia.”. Klauzula ta zast─Öpuje pouczenie organu o odpowiedzialno┼Ťci karnej za z┼éo┼╝enie fa┼észywego o┼Ťwiadczenia.


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej


Galeria wiadomości
« powrót
Pogoda

Kalendarium

Copyright by Gmina Łąck    |    Wykonanie: Plocman