Konsultacje społeczne do projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka

Informujemy o zakończeniu konsultacji społecznych do projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka. Raport z konsultacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy:

https://uglack.bip.org.pl/id/731