´╗┐
« powrót    |    Drukuj
Og┼éoszenie o dodatkowym naborze ┼üawnik├│w S─ůdowych w kadencji 2016-2019
Data publikacji: 2017-10-26, 09:07:08
Kolegium S─ůdu Okr─Ögowego w P┼éocku w dniu 17 pa┼║dziernika podj─Ö┼éo uchwa┼é─Ö o zwi─Ökszeniu liczby ┼éawnik├│w z terenu Gminy ┼ü─ůck, w oparciu o art. 168 ustawy Prawo o ustroju s─ůd├│w powszechnych, Prezes S─ůdu Okr─Ögowego wnosi o dokonanie uzupe┼énienia listy ┼éawnik├│w i dodatkowy wyb├│r 2 os├│b do pe┼énienia tej funkcji.

KTO MO┼╗E ZOSTA─ć ┼üAWNIKIEM
Ustawa prawo o ustroju s─ůdów powszechnych stanowi, ┼╝e ┼éawnikiem mo┼╝e by─ç wybrany ten, kto:
•    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe┼éni praw cywilnych i obywatelskich,
•    jest nieskazitelnego charakteru,
•    uko┼äczy┼é 30 lat,
•    jest zatrudniony, prowadzi dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
•    nie przekroczy┼é 70 lat,
•    jest zdolny, ze wzgl─Ödu na stan zdrowia, do pe┼énienia obowi─ůzków ┼éawnika,
•    posiada, co najmniej wykszta┼écenie ┼Ťrednie.
KTO NIE MO┼╗E ZOSTA─ć ┼üAWNIKIEM
•    osoby zatrudnione w s─ůdach powszechnych i innych s─ůdach oraz w prokuraturze
•    osoby wchodz─ůce w sk┼éad organów, od których orzeczenia mo┼╝na ┼╝─ůda─ç skierowania sprawy na drog─Ö post─Öpowania  s─ůdowego,
•    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmuj─ůce stanowiska zwi─ůzane ze ┼Ťciganiem przest─Öpstw i wykrocze┼ä,
•    adwokaci i aplikanci adwokaccy,
•    radcy prawni i aplikanci radcowscy,
•    duchowni,
•    ┼╝o┼énierze w czynnej s┼éu┼╝bie wojskowej,
•    funkcjonariusze S┼éu┼╝by Wi─Öziennej,
•    radni gminy, powiatu i województwa.
Nie mo┼╝na by─ç ┼éawnikiem jednocze┼Ťnie w wi─Öcej ni┼╝ jednym s─ůdzie.
KTO MO┼╗E ZG┼üASZA─ć KANDYDATÓW NA ┼üAWNIKÓW
Kandydatów na ┼éawników zg┼éaszaj─ů radom gmin:
•    prezesi w┼éa┼Ťciwych s─ůdów,
•    stowarzyszenia, inne organizacje spo┼éeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wy┼é─ůczeniem partii politycznych
•    co najmniej pi─Ö─çdziesi─Öciu obywateli maj─ůcych czynne prawo wyborcze zamieszkuj─ůcych stale na terenie gminy dokonuj─ůcej wyboru.
TERMIN ZG┼üASZANIA KANDYDATÓW NA ┼üAWNIKÓW
Termin zg┼éaszania kandydatów up┼éywa 24 listopada 2017 roku.
WYMAGANE DOKUMENTY
Zg┼éoszenia kandydatów na ┼éawników dokonuje si─Ö na karcie zg┼éoszenia, do której kandydat ma obowi─ůzek do┼é─ůczy─ç:
•    informacj─Ö z Krajowego Rejestru Karnego dotycz─ůc─ů zg┼éaszanej osoby,
•    o┼Ťwiadczenie kandydata, ┼╝e nie jest prowadzone przeciwko niemu post─Öpowanie o przest─Öpstwo ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub przest─Öpstwo skarbowe,
•    o┼Ťwiadczenie kandydata, ┼╝e nie jest lub nie by┼é pozbawiony w┼éadzy rodzicielskiej, a tak┼╝e, ┼╝e w┼éadza rodzicielska nie zosta┼éa mu ograniczona ani zawieszona,
•    za┼Ťwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o ┼Ťwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ┼Ťrodków publicznych, stwierdzaj─ůce brak przeciwwskaza┼ä do wykonywania funkcji ┼éawnika.
Wszystkie ww. dokumenty powinny by─ç opatrzone dat─ů nie wcze┼Ťniejsz─ů ni┼╝ 30 dni przed dniem zg┼éoszenia
•    2 zdj─Öcia zgodne z wymogami stosowanymi przy sk┼éadaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
•    Do zg┼éoszenia kandydata na ┼éawnika dokonanego na karcie zg┼éoszenia przez stowarzyszenie, inn─ů organizacj─Ö spo┼éeczn─ů lub zawodow─ů, zarejestrowan─ů na podstawie przepisów prawa, do┼é─ůcza si─Ö równie┼╝ aktualny odpis z Krajowego Rejestru S─ůdowego albo odpis lub za┼Ťwiadczenie potwierdzaj─ůce wpis do innego w┼éa┼Ťciwego rejestru lub ewidencji dotycz─ůce tej organizacji, które to dokumenty powinny by─ç opatrzone dat─ů nie wcze┼Ťniejsz─ů ni┼╝ 3 miesi─ůce przed dniem zg┼éoszenia.
•    Do zg┼éoszenia kandydata dokonanego na karcie zg┼éoszenia przez obywateli do┼é─ůcza si─Ö równie┼╝ list─Ö osób, zawieraj─ůc─ů imi─Ö (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce sta┼éego zamieszkania i w┼éasnor─Öczny podpis ka┼╝dej z 50 osób zg┼éaszaj─ůcych kandydata. (Osob─ů uprawnion─ů do sk┼éadania wyja┼Ťnie┼ä w sprawie zg┼éoszenia kandydata na ┼éawnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zosta┼éo umieszczone na li┼Ťcie).
Rada Gminy ┼ü─ůcka b─Ödzie zasi─Öga─ç informacji o kandydatach na ┼éawników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.
WZORY DOKUMENTÓW
Wymagane dokumenty mo┼╝na pobra─ç w Urz─Ödzie Gminy w ┼ü─ůcku przy ul. Gostyni┼äskiej 2 w  pokoju 2 na parterze.
GDZIE SK┼üADA─ć DOKUMENTY
Karty zg┼éoszenia kandydata na ┼éawnika s─ůdowego wraz ze wszystkimi niezb─Ödnymi dokumentami przyjmowane s─ů w godzinach pracy Urz─Ödu tj.
- poniedzia┼éek oraz pi─ůtek w godz. od 8.00 do 16:00
- wtorek - czwartek w godz. od 7.30 do 15.30
Zg┼éoszenia kandydatów,  które wp┼éyn─ů do Rady Gminy ┼ü─ůck po 24 listopada 2017 r., a tak┼╝e zg┼éoszenia, które nie spe┼éniaj─ů ww. wymaga┼ä formalnych pozostawia si─Ö bez dalszego biegu.


Galeria wiadomości
« powrót
Pogoda

Kalendarium

Copyright by Gmina Łąck    |    Wykonanie: Plocman