Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łąck

Zadanie realizowane w ramach Programu „Modernizacja oświetlenia” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Celem realizacji przedsięwzięcia jest wypracowanie oszczędności energii elektrycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 do powietrza.
Całkowita wartość zadania: 72.600,75 zł
Kwota dofinansowania: 65.340,68 zł
Zakres zadania obejmował dostawę 65 szt. opraw LED oświetlenia zewnętrznego, demontaż 65 szt. opraw sodowych oświetlenia zewnętrznego oraz montaż 65 szt. opraw LED oświetlenia zewnętrznego w następujących lokalizacjach:

  • oświetlenie uliczne ronda drogowego w km 2+990 drogi wojewódzkiej nr 577 na terenie Gminy Łąck
  • oświetlenie uliczne na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 60 z ul. Kutnowską, w km 62+026 oraz na odcinku (wlocie) od strony Gostynina na długości ok. 149 km, położone na terenie Gminy Łąck
  • oświetlenie uliczne skrzyżowania drogi krajowej nr 60 i drogi wojewódzkiej nr 577 w Łącku