Czyste powietrze

Realizacja Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE na terenie Gminy Łąck (stan na dzień 30.06.2024 r.):
Liczba złożonych wniosków: 383 szt.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 183 szt.
Kwota wypłaconych dotacji: 4 614118,08 zł

Realizacja Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE na terenie Gminy Łąck (stan na dzień 31.03.2024 r.):
Liczba złożonych wniosków: 360 szt.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 179 szt.
Kwota wypłaconych dotacji: 4 163 681,56 zł

Realizacja Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE na terenie Gminy Łąck (stan na dzień 31.12.2023 r.):
Liczba złożonych wniosków: 329 szt.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 173 szt.
Kwota wypłaconych dotacji: 3 652 635,89 zł

Realizacja Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE na terenie Gminy Łąck (stan na dzień 30.09.2023 r.):
Liczba złożonych wniosków: 312 szt.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 167 szt.
Kwota wypłaconych dotacji: 3 457 925,22 zł

Realizacja Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE na terenie Gminy Łąck (stan na dzień 30.06.2023 r.):
Liczba złożonych wniosków: 286 szt.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 159 szt.
Kwota wypłaconych dotacji: 2 986 689,37 zł

Realizacja Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE na terenie Gminy Łąck (stan na dzień 31.12.2022 r.):
Liczba złożonych wniosków: 254 szt.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 122 szt.
Kwota wypłaconych dotacji: 2 073 141,16 zł

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w Gminie Łąck, funkcjonuje punkt konsultacyjno- informacyjny, w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach którego realizowany jest Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”.
Dane punktu:
Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Łącku
ul. Warszawska 39, 09-520 Łąck
tel. 24 384 14-27; 669-269-821
czynny: wtorki i czwartki w godzinach 10:00 – 15:00
Prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalanie terminu wizyty w punkcie.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 24 384-14-09.
„Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany źródła ciepła oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Realizacja programu na terenie Gminy Łąck przewiduje wsparcie i obsługę wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania oraz pomocy w zakresie rozliczania wniosków.
Szczegółowe informacje na temat programu „Czyste Powietrze” dostępne są na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/
Iwona Sierocka
Wójt Gminy Łąck