Aktualności

WPIS OPUBLIKOWANO:
2023-09-12

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje o naborach wniosków

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, o naborach wniosków: Przedsięwzięcie 1.5.1 Dziedzictwo dla rozwoju w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego (konkurs 1/2023) oraz Przedsięwzięcia 3.3.1 Sama grusza nie wystarczy w zakresie ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ (konkurs 2/2023). Termin składania wniosków: 15 września – 29 września 2023. Więcej informacji: www.aktywnirazem.pl

WPIS OPUBLIKOWANO:
2023-09-04

800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł. Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024 r.
Świadczenie będzie przysługiwało na każde dziecko, do ukończenia przez nie 18 roku życia.
ZUS, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Nastąpi to automatycznie i obejmie wszystkich, którzy według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do świadczenia w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Czytaj dalej 800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków