Referaty/ stanowiska

Referat Organizacyjno- Administracyjny, Kadry

Sekretarz Gminy- Agnieszka Woźniak
pok. nr 2, tel. 24 384-14-08

Sekretariat
pok. nr 3, tel. 24-384-14-00

Stanowisko ds. kadr- Katarzyna Chmielecka- Kwestarz
pok. nr 1, tel. 24-384-14-03

Kierownik USC- Ludmiła Jaworska
pok. nr 1, tel. 24-384-14-04

Z- ca Kierownika USC- Małgorzata Gołębiewska
pok. nr. 1, tel. 24-384-14-03

Referat Finansowy

Skarbnik Gminy- Izabela Olenderek
pok. nr. 8, tel. 24-384-14-10

Z-ca Skarbnika- Beata Stawska
pok. nr. 8, tel. 24-384-14-22

Stanowisko ds. płac- Marlena Kiełpińska/ wz. Anna Tyrajska
pok. nr. 17, tel. 24-384-14-13

Stanowisko ds. wymiaru i kontroli podatkowej- Mikołaj Pułkownik
pok. nr. 11, tel. 24-384-14-45

Stanowisko ds. księgowości podatkowej- Katarzyna Szczepańska, Anna Tyrajska
pok. nr. 16, tel. 24-384-14-12

Stanowisko ds. księgowości budżetowej, planowania i sprawozdawczości- Anna Stańczak
pok. nr. 9, tel. 24-384-14-11

Stanowisko ds. płatności i ewidencji majątku- Julia Skalska
pok. nr 9, tel. 24-384-14-11

Referat Planowania, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kierownik- Małgorzata Cichocka
pok. nr 12, tel. 24-384-14-09

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, budownictwa i drogownictwa- Tomasz Stefański
pok. nr. 15, tel. 24-384-14-05

Stanowisko ds. ochrony środowiska, opłaty adiacenckiej i renty planistycznej- Mirosława Sieczkowska
pok. nr. 15, tel. 24-384-14-05

Referat Inwestycji, Nieruchomości i Promocji

Kierownik-Anna Fabirkiewicz
pok. nr. 6, tel. 24-384-14-17

Specjalista- Malwina Domżalska
pok. nr 5, tel. 24-384-14-33

Referent ds. Inwestycji gminnych, zamówień publicznych i funduszy europejskich- Beata Tomczak
pok. nr 7, tel. 24-384-14-40