Aktualności

WPIS OPUBLIKOWANO:
2023-09-04

800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł. Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024 r.
Świadczenie będzie przysługiwało na każde dziecko, do ukończenia przez nie 18 roku życia.
ZUS, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Nastąpi to automatycznie i obejmie wszystkich, którzy według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do świadczenia w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Czytaj dalej 800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków
WPIS OPUBLIKOWANO:
2023-09-04

Dzień Osób z Niepełnosprawnością

We wrześniu br. odbędzie się Dzień Osób z Niepełnosprawnością.
Jest to cykl wydarzeń w całej Polsce, podczas których zainteresowani będą mogli skorzystać z porad ekspertów ZUS oraz skonsultować się ze specjalistami instytucji partnerskich. Wszystkie spotkania mają charakter otwarty, a udział w nich jest bezpłatny. Tegoroczne hasło przewodnie wydarzeń brzmi „budzimy zrozumienie”, bo obudzenie w sobie zrozumienia dla siebie i innych jest podstawą budowania dobrych relacji.

Czytaj dalej Dzień Osób z Niepełnosprawnością
WPIS OPUBLIKOWANO:
2023-09-04

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacje i edukacja prawna

Od 2016 r. obowiązuje ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, która określa zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945, zwana dalej: „ustawą”).
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy, Powiat Płocki w 2024 roku, analogicznie jak w latach 2016-2023 prowadzić będzie cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.