Aktualności

WPIS OPUBLIKOWANO:
5 stycznia, 2022

Informacja- dodatek osłonowy

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustawy o dodatku osłonowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1) dodatek osłonowy wynosi rocznie:
1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4)1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Czytaj dalej Informacja- dodatek osłonowy
WPIS OPUBLIKOWANO:
30 grudnia, 2021

Likwidacja punktów kasowych w urzędach skarbowych woj. mazowieckiego.

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. w związku z wygaśnięciem umowy z firmą Monetia Sp. z o.o. zostaną zlikwidowane punkty kasowe.
Wpłat z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych można dokonać bezgotówkowo za pośrednictwem rachunku bankowego, albo w formie gotówkowej w placówkach bankowych, pocztowych i innych instytucjach płatniczych.

Czytaj dalej Likwidacja punktów kasowych w urzędach skarbowych woj. mazowieckiego.