Komisje Rady Gminy Łąck

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Społeczno- Gospodarczego i Finansów
Artur Andrzej Smolak- Przewodniczący
Monika Agata Skonieczna- Zastęca
Tomasz Dominik Sierocki
Aleksandra Marciniak

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
Katarzyna Tomczak- Przewodnicząca
Beata Jasińska- Zastępca
Agata Cichońska
Patrycja Wieczorkowska
Magdalena Łyzińska
Anna Marianna Lelińska

Komisja Samorządowo- Porządkowa
Mirosław Gątarek- Przewodniczący
Janina Kwestarz- Zastępca
Ewa Barbara Chmielecka
Wojciech Jaworski
Lech Drohomirecki

Komisja skarg, wniosków i petycji
Aleksandra Marciniak- Przewodnicząca Komisji
Tomasz Dominik Sierocki- Zastępca Przewodniczącej Komisji
Mirosław Gątarek- członek Komisji

Komisja Rewizyjna
Łyzińska Magdalena- Przewodnicząca Komisji
Jaworski Wojciech- Zastępca Przewodniczącej Komisji
Skonieczna Monika- członek Komisji