Władze

Wójt Gminy- Iwona Sierocka 
tel. 24- 384-14-00

Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy- Agnieszka Woźniak 
tel. 24-384-14-08

Skarbnik- Izabela Olenderek
tel. 24- 384-14-10