Władze

Wójt Gminy- Zbigniew Białecki
tel. 24- 384-14-00

Zastępca Wójta- Kinga Tomasik
tel. 24-384-14-14

Sekretarz Gminy- Agnieszka Woźniak
tel. 24- 384-14-08

Skarbnik Gminy- Izabela Olenderek
tel. 24- 384-14-10 

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
środy- 13.00- 15.30
piątki- 14.30- 16.00