Aktualności

WPIS OPUBLIKOWANO:

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Już 1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny. Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl , naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.

Czytaj dalej Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
WPIS OPUBLIKOWANO:
25 października, 2021

Przypomnienie o konieczności złożenia deklaracji o wymianie bądź instalacji źródeł ciepła

  1. Obowiązek przekazania deklaracji o wymianie bądź instalacji źródła ciepła wynika z uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji  w powietrzu.
  2. Do przekazania deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła we wszelkich budynkach służących celom mieszkalnym bądź gospodarczym znajdujących się na terenie nieruchomości zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska oraz osoby fizyczne niebędące podmiotami korzystającymi ze środowiska.
  3. Deklarację przekazuje się w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania nowego źródła ciepła.
  4. Zgodnie z art. 332 ustawy Prawo ochrony środowiska kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 92 ust. 1c, podlega karze grzywny.
Czytaj dalej Przypomnienie o konieczności złożenia deklaracji o wymianie bądź instalacji źródeł ciepła
WPIS OPUBLIKOWANO:
21 października, 2021

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Do piątku 29 października Gmina Łąck prowadzi nabór deklaracji udziału w konkursie grantowym na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci, wnuków i prawnuków z rodzin byłych pracowników PGR Łąck. W ramach projektu może zostać sfinansowany zakup komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów oraz dostęp do Internetu. To kolejny krok w walce z wykluczeniem cyfrowym wśród uczniów, realizowany dzięki funduszom unijnym w ramach programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

Czytaj dalej Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR