Aktualności

WPIS OPUBLIKOWANO:
2023-01-10

Komunikat „Posiłek w szkole i w domu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, o możliwości skorzystania z Programu „Posiłek w szkole i w domu”, który ma na celu udzielanie pomocy m.in. w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Program adresowany jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 200% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. W ramach realizacji zapewniana jest pomoc mieszkańcom gminy Łąck w formie zakupu posiłków wydawanych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz zasiłków celowych przeznaczonych na zakup posiłków lub żywności. Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku. Niezbędne informacje można uzyskać w siedzibie GOPS pokój nr 5 lub pod numerem telefonu 24/3841407.

WPIS OPUBLIKOWANO:
2023-01-10

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

W związku z naborem wniosków do programu pn.: ” Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” – 2023 r. ogłoszonego przez NFOŚiGW w Warszawie, proszę o zgłaszanie odpadów rolniczych, które są w Państwa posiadaniu do dnia 19.01.2023 r. Urząd Gminy w Łącku pok. nr 15, tel. 24 384 14 05.