Aktualności

WPIS OPUBLIKOWANO:
4 października, 2021

Niezłomni, Niepokorni, Wyklęci …

W dniu 30 września 2021 r. na terenie przy Szkole Podstawowej w Łącku miało miejsce odsłonięcie tablic poświęconych bohaterom podziemia antykomunistycznego, członkom Oddziału Ruchu Oporu Armii Krajowej ppor. Władysława Dubielaka

więcej informacji ..

WPIS OPUBLIKOWANO:

„Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Łąck”

Na mocy umowy z dnia 13.09.2020r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Gmina Łąck otrzymała dotację w kwocie 22 000,00 zł  dla zadania pn. „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Łąck”. W ramach zadania zutylizowane zostanie kolejne 80 ton wyrobów zawierających azbest pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy.

WPIS OPUBLIKOWANO:
30 września, 2021

Informacja o zmianie numeru telefonu dotyczącego zgłaszania potrzeb w zakresie dowozu do punktu szczepień

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień gminy zostały zobowiązane do zapewnienia transportu do punktu szczepień dla osób z ograniczoną mobilnością, w szczególności dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Transport taki będzie przeznaczony dla osób:

  1. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę w/w schorzeniami
  2. mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze nie mające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).
    Począwszy od dnia 01.10.2021 r. osoby zainteresowane w/w transportem, po uzyskaniu informacji o wyznaczonym terminie szczepienia mogą kierować zgłoszenia pod numer telefonu (0-24) 384-14-28 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
    Prosimy o dokonywanie zgłoszeń najpóźniej w dniu poprzedzający dzień szczepienia!