Aktualności

WPIS OPUBLIKOWANO:
2022-09-26

Konsultacje Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

20 września 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1431/350/22 w sprawie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Czytaj dalej Konsultacje Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
WPIS OPUBLIKOWANO:
2022-09-21

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania diagnozy obszaru LGD Aktywni Razem

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, klubów sportowych, przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców GMINY ŁĄCK, na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania diagnozy obszaru LGD AKTYWNI RAZEM w celu pozyskania środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, objętego PROW na lata 2023-2027. Spotkanie odbędzie się w dniu 27 września 2022r. (wtorek) o godz. 1600 w Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu, Podlasie 19, 09-520 Łąck.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem spotkania w celu potwierdzenia uczestnictwa, pod nr tel. 24 276 61 33, e-mail aktywni.razem@wp.pl

WPIS OPUBLIKOWANO:
2022-09-19

Komunikat w sprawie dodatku węglowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że w związku z brakiem środków finansowych od Wojewody Mazowieckiego na wypłatę dodatków węglowych nie jest możliwe zrealizowanie wypłat w terminie wyznaczonym w ustawie tj. miesiąca od dnia złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego.