WPIS OPUBLIKOWANO:
2023-05-25

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że od dnia 01.06.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. (lub do wyczerpania limitu) będą przyjmowane dokumenty i wydawane skierowania dla osób chcących uzyskać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus.
W ramach podpisanego porozumienia dla Gminy Łąck przewidziano 200 paczek żywnościowych (200 osób). Z uwagi na powyższe o zakwalifikowaniu do otrzymania paczki żywnościowej decyduje data wpływu kompletu dokumentów do tut. Ośrodka.
Pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza:
1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
1.410,00 zł dla każdej osoby w rodzinie.
Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

Czytaj dalej Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus
WPIS OPUBLIKOWANO:
2023-05-17

Zakup toru dla OSP

Na wniosek Prezesa Zarządu Gminnego OSP dh Ludmiły Jaworskiej oraz Komendanta Gminnego dh Mateusza Kowalewskiego, Wójt Gminy Łąck Zbigniew Białecki zakupił tor do przeprowadzenia zawodów sportowo pożarniczych.

Czytaj dalej Zakup toru dla OSP