„Czyste Powietrze”

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w Gminie Łąck, został uruchomiony punkt konsultacyjno informacyjny, w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach którego realizowany jest Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”.
Dane punktu:
Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Łącku
ul. Warszawska 39, 09-520 Łąck
tel. 24 384 14-27
czynny: wtorki i czwartki w godzinach 10:00 – 15:00

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalanie terminu wizyty w punkcie.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 24 384-14-09.

„Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany źródła ciepła oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Realizacja programu na terenie Gminy Łąck przewiduje wsparcie i obsługę wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania oraz rozliczania dofinansowania.
Szczegółowe informacje na temat programu „Czyste Powietrze” dostępne są na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/

Zbigniew Białecki
Wójt Gminy Łąck