Rozwój kompetencji zawodowych- szkolenie z RODO

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych serdecznie zaprasza osoby 50+, w tym kobiety i bezrobotnych oraz Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, a także lokalne Stowarzyszenia do udziału w szkoleniu pn. „Rozwój kompetencji zawodowych- szkolenie z RODO”, które odbędzie się 21-22.09.2021 r. o godzinie 13:00, w Sali konferencyjnej w Hali Sportowej w Łącku.

W załączeniu pismo zapraszające do udziału w szkoleniu. Bardzo prosimy o rozesłanie informacji i pomoc w rekrutacji. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel./e-mail z biurem SGTPG od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się między innymi z zagadnieniami o przepisach o ochronie danych osobowych. Podczas szkolenia odbędą się między innymi warsztaty z przygotowania analiz ryzyka. Prowadzący zapozna uczestników z dokumentacją wewnętrzną dotyczącą ochrony danych osobowych
Zakładane rezultaty:

  1. Zapoznanie się z zagadnieniami o przepisach o ochronie danych osobowych.
  2. Aktywizacja i integracja mieszkańców w zakresie kształcenia lokalnych liderów.
  3. Wyrównanie różnic w dostępie do edukacji mieszkańców.
  4. Większe możliwości zatrudnienia i szerszy dostęp do rynku pracy.
  5. Zwiększenie i podniesienie jakości świadczonych usług.
    Bardzo prosimy o promocję i rozesłanie informacji o szkoleniu.