Informacja o zmianie numeru telefonu dotyczącego zgłaszania potrzeb w zakresie dowozu do punktu szczepień

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień gminy zostały zobowiązane do zapewnienia transportu do punktu szczepień dla osób z ograniczoną mobilnością, w szczególności dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Transport taki będzie przeznaczony dla osób:

  1. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę w/w schorzeniami
  2. mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze nie mające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).
    Począwszy od dnia 01.10.2021 r. osoby zainteresowane w/w transportem, po uzyskaniu informacji o wyznaczonym terminie szczepienia mogą kierować zgłoszenia pod numer telefonu (0-24) 384-14-28 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
    Prosimy o dokonywanie zgłoszeń najpóźniej w dniu poprzedzający dzień szczepienia!