Bezpłatny punkt porad prawnych dla osób z uzależnieniami od alkoholu i ich rodzin.

Informujemy, że w miesiącu grudniu 2021 roku w Urzędzie Gminy w Łącku uruchomiony został punkt porad prawnych dla osób z uzależnieniami od alkoholu i ich rodzin. Wykonywanie usług odbywa się dwa razy w tygodniu – we wtorki w godz. 8.00 -12.00 i piątki w godzinach od 9.00 do 13.00  w siedzibie Urzędu Gminy w Łącku i za pośrednictwem telefonii komórkowej pod numerem 603912167