Komunikat GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+” należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wypłaty „500+” będą realizowane przez GOPS w Łącku do końca okresu na jaki zostały przyznane świadczenia, czyli najdłużej do końca maja 2022 r.