Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że od miesiąca marca 2022r. będą przyjmowane dokumenty i wydawane skierowania dla osób chcących uzyskać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021.
Pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza:
1 707,20 zł dla osoby samotnej,
1 320,00 zł dla każdej osoby w rodzinie.
Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej lub posiłku. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.
Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku, pokój nr 5, tel. 24/3841407