Ankieta dotycząca wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM przeprowadza badanie ewaluacyjne dotyczące realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD. Ankieta jest anonimowa i dotyczy różnych wymiarów zadowolenia z zamieszkiwania na terenie gminy oraz rozpoznawalności LGD.
Uprzejmie prosimy o jej wypełnienie.
https://omikronbadania.pl/questo/b.phpa=610ca29f&&b=13b016cf14&&c=390e6625
Bardzo dziękujemy!
Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM
aktywni.razem@wp.pl