Konsultacje projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łąck na lata 2022-2030”

Informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łąck zamieszczone zostały informacje o Konsultacjach Projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łąck na lata 2022- 2030”

https://uglack.bip.org.pl/id/694