Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych w Gminie Łąck

Kto i kiedy może złożyć wniosek?
Wnioski o zakup preferencyjny będą przyjmowane od 7 listopada 2022 r.
• wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,
• gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Łąck,
• jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,
• nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł i ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 roku i 3 ton w przypadku składania wniosku po 1 stycznia 2023 roku.
Podstawa prawna Dz. U z 2022 r. poz. 2236

Jeśli składając wniosek nie podasz wymaganych informacji lub go nie podpiszesz zostaniesz wezwany(a) do uzupełnienia wniosku, co znacznie wydłuży procedurę zakupu.
Złożenie wniosku w formie elektronicznej wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów
Wniosek możesz:
• przesłać przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP)
• przesłać na adres:
Urząd Gminy w Łącku
ul. Gostynińska 2
09-520 Łąck,
• osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku (budynek Hali Sportowej, pok. nr 3), telefon kontaktowy 24 384-14-02