Komunikat w sprawie wypłaty dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną będą przyjmowane w budynku hali sportowej w Łącku, pokój nr 3, tel. 243841402 od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2127 ze zm.)