Komunikat w sprawie dodatku elektrycznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że w dniu 01.02.2023 r. zakończono przyjmowanie wniosków o dodatek elektryczny zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2127 ze zm.).
Wszystkie wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego, złożone po dniu 01.02.2023 r. pozostawia się bez rozpoznania (art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2127 ze zm.).
Wypłata dodatków elektrycznych nastąpi do dnia 31.03.2023 r. zgodnie
z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2127 ze zm.).