Z żalem zawiadamiamy o śmierci ks. Kanonika Jana Rogozińskiego

Człowiek jak cień przemija (Ps 39, 7);
… śmierć nasza nie zna odwrotu: pieczęć przyłożono, i nikt nie powraca (Mdr 2, 5);
To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie (2 Kor 4, 18);
…. kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki (1 J 2, 17).
czytamy na kartach Pisma Świętego.
Z wielkim żalem, w poczuciu niepowetowanej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci ks. Kanonika Jana Rogozińskiego.
Odszedł od nas cicho, tak jakby nie chciał swym odejściem nas smucić.
Czas wszystko zabiera, ale nie to, co w pamięci i w sercu. Zapamiętamy Naszego Księdza Proboszcza jako człowieka otwartego na wspólnotę ludzi dobrej woli i realizowane dzieła.
Każdy człowiek na tej ziemi zostawia ślad po sobie. Ksiądz Proboszcz, obok posługi duszpasterskiej, dał się poznać jako inicjator przedsięwzięć lokalnych
w naszej Parafii.
Składamy całej Wspólnocie Parafialnej oraz Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia.
Spoczywaj w pokoju, na zawsze pozostaniesz w naszym sercu.

Wójt Gminy Łąck Zbigniew Białecki

Przewodniczący Rady wraz z Radą Gminy Łąck