Ogłoszenie z dnia 12.04.2024 r. o otwartym naborze Partnera 

Wójt Gminy Łąck ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów, nr FEMA.07.02-IP.01-012/24 dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR).