WPIS OPUBLIKOWANO:
2022-03-31

Pomoc dla Ukrainy- aktualizacje na bieżąco


W związku z prośbami szkół związanych z dużym napływem uczniów z Ukrainy stworzyliśmy dodatkowe strony edukacyjne w językach rosyjskim i ukraińskim.
Teraz każdy uczeń może korzystać z tych samych zasobów serwisu używając swojego języka.
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru
Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl


Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy


Czytaj dalej Pomoc dla Ukrainy- aktualizacje na bieżąco
WPIS OPUBLIKOWANO:
2022-03-02

Pomoc Ukrainie

Informujemy, że Gmina Łąck przyłączyła się do akcji Pomocy Ukrainie.
W budynku po Zielonej Szkole w Sendeniu utworzonych zostało 25 miejsc noclegowych dla potrzebujących osób. Placówka zapewnia dostęp do kuchni oraz wszystkich sanitariatów, a także ciepłe obiady. Obiekt sukcesywnie zapełnia się, jednak na dzień dzisiejszy oferuje jeszcze wolne miejsca.
Ponadto, na terenie gminy zorganizowano Punkt Zbiórki artykułów, które zostaną przekazane osobom potrzebującym z Ukrainy.

Czytaj dalej Pomoc Ukrainie
WPIS OPUBLIKOWANO:
2022-03-02

Komunikat

Prosimy wszystkich mieszkańców Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy lub ich opiekunów o zgłaszanie się do Urzędu Gminy, pok. nr 1, z dokumentem tożsamości, celem ich rejestracji  w ewidencji. Ułatwi to kontakt oraz umożliwi naszą reakcję na ewentualne potrzeby tych osób.