WPIS OPUBLIKOWANO:
2022-10-26

Bezpłatna pomoc doradcza i językowa dla uchodźców z Ukrainy

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Fundacja ADRA Polska w partnerstwie z organizacją CARE otworzyła w Warszawie Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców. Placówka oferuje pomoc informacyjną i prawną, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, lekcje języka polskiego, opiekę nad dziećmi a nawet masaż odstresowujący dla osób pozostających w stresie lub kryzysie. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Dodatkowe informacje: tel. 535 575 157, 500 406 890.

WPIS OPUBLIKOWANO:
2022-09-28

Bezpłatna pomoc doradcza i językowa dla uchodźców z Ukrainy

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Fundacja ADRA Polska w partnerstwie z organizacją CARE otworzyła w Warszawie Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców. Placówka oferuje pomoc informacyjną i prawną, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, lekcje języka polskiego, opiekę nad dziećmi a nawet masaż odstresowujący dla osób pozostających w stresie lub kryzysie. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

WPIS OPUBLIKOWANO:
2022-03-31

Pomoc dla Ukrainy- aktualizacje na bieżąco


W związku z prośbami szkół związanych z dużym napływem uczniów z Ukrainy stworzyliśmy dodatkowe strony edukacyjne w językach rosyjskim i ukraińskim.
Teraz każdy uczeń może korzystać z tych samych zasobów serwisu używając swojego języka.
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru
Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl


Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy


Czytaj dalej Pomoc dla Ukrainy- aktualizacje na bieżąco
WPIS OPUBLIKOWANO:
2022-03-02

Pomoc Ukrainie

Informujemy, że Gmina Łąck przyłączyła się do akcji Pomocy Ukrainie.
W budynku po Zielonej Szkole w Sendeniu utworzonych zostało 25 miejsc noclegowych dla potrzebujących osób. Placówka zapewnia dostęp do kuchni oraz wszystkich sanitariatów, a także ciepłe obiady. Obiekt sukcesywnie zapełnia się, jednak na dzień dzisiejszy oferuje jeszcze wolne miejsca.
Ponadto, na terenie gminy zorganizowano Punkt Zbiórki artykułów, które zostaną przekazane osobom potrzebującym z Ukrainy.

Czytaj dalej Pomoc Ukrainie