WPIS OPUBLIKOWANO:
2023-09-27

Zaproszenie na spotkanie 03.10.2023r.

Polska Spółka Gazownictwa planuje jeszcze w tym roku rozpocząć budowę gazociągu i przyłączy na odcinku Płock ul. Jeziorna, Grabina ul. Łącka 53-111, ul. Jasna 1-10,ul. Okopowa 2-37, Nowe Rumunki 1-41a, Wincentów 4-36/1, Wincentów Folwark, Łąck ul. Warszawska 5-77, ul. Gostynińska 2, ul. Kolejowa 1 do skrzyżowania z ulicą Gajową, ul. Leśna, ul. Sosnowa, ul. Klonowa, ul. Słowicza, ul. Jagodowa, ul. Wierzbowa, ul. Brzozowa.
W związku z powyższym zapraszam wszystkich właścicieli nieruchomości znajdujących się wzdłuż planowanego gazociągu, na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 3.10.2023 r. o godz. 16:30 w hali sportowej w Łącku.
Polska Spółka Gazownictwa zachęca mieszkańców do składania wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej i zawierania umów przyłączeniowych. Złożenie ww. wniosków pozwoli na ich bezzwłoczne rozpatrzenie i przygotowanie dla Państwa projektów umów przyłączeniowych. Zawarcie umów przyłączeniowych w najbliższym czasie pozwoli na wybudowanie przyłączy do końca grudnia 2023 r. i umożliwi korzystanie z paliwa gazowego już w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
Właściciele zainteresowani przyłączeniem do sieci gazowej w późniejszym terminie również proszeni są o składanie wniosków z określeniem optymalnego dla siebie terminu. Pozwoli to na kompleksowe i sprawne wykonanie całej inwestycji w tym samym czasie, a jednocześnie umożliwi Państwu podłączenie w dogodnym terminie.

Czytaj dalej Zaproszenie na spotkanie 03.10.2023r.
WPIS OPUBLIKOWANO:
2023-09-12

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje o naborach wniosków

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, o naborach wniosków: Przedsięwzięcie 1.5.1 Dziedzictwo dla rozwoju w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego (konkurs 1/2023) oraz Przedsięwzięcia 3.3.1 Sama grusza nie wystarczy w zakresie ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ (konkurs 2/2023). Termin składania wniosków: 15 września – 29 września 2023. Więcej informacji: www.aktywnirazem.pl