WPIS OPUBLIKOWANO:
2022-11-23

Komunikat w sprawie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych

Znowelizowane przepisy pozwalają na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych, jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach. Wnioskodawca składający wniosek o wypłatę dodatku węglowego powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą podjęcie kroków formalnych, prowadzących do wydzielenia odrębnego adresu, np. zaświadczenie o samodzielności lokalu lub kopię złożonego wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu, czy też kopię wniosku o nadanie numeru porządkowego. Dopiero po przedstawieniu takiej dokumentacji, organ rozpatrujący wniosek powinien podjąć kolejne kroki.
Wyjaśnienia pochodzą ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

WPIS OPUBLIKOWANO:
2022-11-16

Komunikat w sprawie wniosków o dodatek węglowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego od dnia 16.11.2022 r. są przyjmowane w Urzędzie Gminy w Łącku, pokój nr 7.

WPIS OPUBLIKOWANO:
2022-11-16

Komunikat w sprawie przyznania dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych mieszkających pod jednym adresem

W ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2236 ze zm.) wprowadzono możliwość przyznania dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych mieszkających pod jednym adresem zamieszkania w odrębnych lokalach jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania. Brak możliwości ustalenia odrębnego adresu wynikać może z obiektywnych przyczyn, jak np. ograniczone możliwości organów gminy w nadaniu odrębnego adresu w ww. terminie. Należy mieć jednak na uwadze, że w tym przypadku możliwość przyznania dodatku węglowego należy rozpatrywać w sytuacji, jeżeli podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania np. złożenia wniosku o nadanie numeru porządkowego na nieruchomość.

WPIS OPUBLIKOWANO:
2022-11-08

Komunikat w sprawie wypłat dodatku dla gospodarstw domowych ogrzewanych drewnem, peletem, gazem LPG oraz olejem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że z uwagi na brak środków finansowych przekazanych od Wojewody Mazowieckiego nie jest możliwa realizacja wypłat dodatku dla gospodarstw domowych ogrzewanych drewnem, peletem, gazem LPG oraz olejem dla wniosków złożonych od dnia 09.10.2022 r. Wypłaty nastąpią niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych.
Wszystkie wnioski złożone do dnia 04.11.2022 r. zostały rozpatrzone.