WPIS OPUBLIKOWANO:
2023-02-02

Komunikat w sprawie dodatku elektrycznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że w dniu 01.02.2023 r. zakończono przyjmowanie wniosków o dodatek elektryczny zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2127 ze zm.).
Wszystkie wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego, złożone po dniu 01.02.2023 r. pozostawia się bez rozpoznania (art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2127 ze zm.).
Wypłata dodatków elektrycznych nastąpi do dnia 31.03.2023 r. zgodnie
z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2127 ze zm.).

WPIS OPUBLIKOWANO:
2022-11-28

Komunikat w sprawie wypłaty dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną będą przyjmowane w budynku hali sportowej w Łącku, pokój nr 3, tel. 243841402 od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2127 ze zm.)