Strategia Elektromobilności Powiatu Płockiego

To ty zdecyduj jak będzie wyglądać przyszłość Twoja i Twych bliskich na terenie naszej małej ojczyzny. Włącz się w proces badań ankietowych, a będziesz miał możliwość wpłynąć na proces stworzenia ram efektywnego i bezpiecznego systemu transportu publicznego, przyjaznego środowisku.
Link do badania ankietowego:

https://docs.google.com/forms/d/1r5MrpSh_DYzWCDrMowt5VbYaxuntgyf7VkS_nttrJbM/edit?usp=sharing

Strategia elektromobilności to dokument wskazujący ramy działania dla Powiatu Płockiego jak i propozycje działań dla gmin z terenu powiatu w obszarach:

stworzenia sprawnie funkcjonującego systemu ładowania pojazdów;
popularyzacji i wdrożenia najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania elektromobilności;

  • bieżącej modernizacji dróg i ciągów komunikacyjnych;
  • ograniczaniem zagrożeń dla zdrowia ludzi związanych
  • z zanieczyszczeniami ze źródeł komunikacyjnych;
  • ograniczaniem wielkości tzw. niskiej emisji;
  • ograniczeniem ruchu prywatnymi samochodami na rzecz komunikacji zbiorowej;
  • edukacją mieszkańców na temat zanieczyszczeń z niskiej emisji, w szczególności szkodliwości emisji w sektorze transportu jest spalanie paliw w transporcie drogowym.


Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego 3.4 GEPARD II- transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.