Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania- 2021” dla jednostek z terenu Gminy Łąck

Gmina Łąck otrzymała środki w ramach IV Edycji Programu pn.”Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania- 2021” dla jednostek z terenu Gminy Łąck na:

  • „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dofinansowano ze środków powiatu płockiego”
  • „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dofinansowano ze środków powiatu płockiego”
  • Zakup sprzętu ratowniczego/wyposażenia dofinansowano ze środków powiatu płockiego”
  • „Zakup umundurowania dofinansowano ze środków powiatu płockiego”
  • ”Szkolenia specjalistyczne dofinansowane ze środków powiatu płockiego”
  • „Remont pojazdów i sprzętu wykorzystywanych do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, dofinansowano ze środków powiatu płockiego”
  • „Zakup sprzętu przeznaczonego do zwalczania skutków epidemii koronawirusa dofinansowano ze środków powiatu płockiego”