Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Płocku

Biorąc pod uwagę trwający konflikt zbrojny na Ukrainie oraz związany z tym pobyt w naszym kraju licznej grupy uchodźców, istotnym jest, aby kontynuować działania informacyjne i edukacyjne na temat szczepień ochronnych tak, aby sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych pozostała stabilna.

Informacje nt. szczepień w języku polskim:

Informacje nt. szczepień w języku ukraińskim: