Ogłoszenie w sprawie szkód w rolnictwie- w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – grad

Wójt Gminy Łąck informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie Gminy Łąck, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad w dniu 13 czerwca  2022 r. Wnioski należy składać w terminie do 4 lipca 2022 r. w sekretariacie (pokój nr 3) Urzędu Gminy w Łącku, ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck.  Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Łącku oraz na stronie internetowej Gminy Łąck www.gminalack.pl.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.
 • Kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) /księga stada / paszporty.
  W celu usprawnienia procesu przyjmowania wniosków, proszę wszystkich rolników o:
 • rzetelne i dokładne wypełnianie składanych wniosków,
 • podawanie wszystkich upraw ujętych we wnioskach o płatności bezpośrednie składanych do Biura Powiatowego ARiMR,
 • podawanie zwierząt aktualnie zarejestrowanych w ARiMR.
  JEDNOCZEŚNIE INFORMUJĘ, IŻ NIE MOŻNA DOKONAĆ LIKWIDACJI ANI ZBIORU UPRAWY DO CZASU PRZEPROWADZENIA PRZEZ KOMISJĘ POWOŁANĄ PRZEZ WOJEWODĘ LUSTRACJI NA MIEJSCU WYSTĄPIENIA SZKÓD.
  W przypadku pojawienia się nowych wytycznych Ministra Rolnictwa dotyczących zasad szacowania strat oraz wzorów protokołów, tutejszy Urząd będzie wzywał rolników do przekazania stosownych informacji niezbędnych do prawidłowego sporządzenia protokołów.
  Osoba do kontaktu: Małgorzata Cichocka tel. 24/384-14-09, pokój nr 12 (I piętro).