Szkolenie w zakresie ochrony klimatu i ekologii

Gmina Łąck zaprasza bezrobotnych (zwłaszcza młodzi i grupa 50+; osoby w wieku 50+, w tym kobiety; osoby ubogie i niepełnosprawne) na szkolenie w zakresie ochrony klimatu i ekologii połączone z wykonaniem łąki kwietnej o powierzchni około 200 m2.

Liczebność grupy szkoleniowej: 30 osób. Czas realizacji zadania 8 godzin. W dobie zmieniającego się klimatu należy podejmować działania edukacyjne w zakresie świadomości mieszkańców na temat klimatu, ekologii i ochrony środowiska. Ważne są również właściwe sposoby zagospodarowania terenów zieleni i szukanie rozwiązań, które neutralizują negatywne skutki zmian klimatycznych.  Chętne osoby proszone są o kontakt z Urzędem Gminy w Łącku,
ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck pod numerem telefonu 24 384 14 14 do dnia 27 czerwca 2022 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy w Łącku (poniedziałek i piątek 800-1600; wtorek, środa, czwartek 730-1530).