Komunikat „Posiłek w szkole i w domu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, o możliwości skorzystania z Programu „Posiłek w szkole i w domu”, który ma na celu udzielanie pomocy m.in. w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Program adresowany jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 200% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. W ramach realizacji zapewniana jest pomoc mieszkańcom gminy Łąck w formie zakupu posiłków wydawanych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz zasiłków celowych przeznaczonych na zakup posiłków lub żywności. Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku. Niezbędne informacje można uzyskać w siedzibie GOPS pokój nr 5 lub pod numerem telefonu 24/3841407.