Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

W związku z naborem wniosków do programu pn.: ” Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” – 2023 r. ogłoszonego przez NFOŚiGW w Warszawie, proszę o zgłaszanie odpadów rolniczych, które są w Państwa posiadaniu do dnia 19.01.2023 r. Urząd Gminy w Łącku pok. nr 15, tel. 24 384 14 05.