Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP zwierząt/liczbie świń w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Biuro Powiatowe w Płocku zachęca do składania Wniosku o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP zwierząt/liczbie świń w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za pośrednictwem aplikacji IRZplus.
Ścieżka postępowania:
www.arimr.gov.pl
– Systemy teleinformatyczne ARiMR
– IRZ plus -> przejdź do IRZplus irz.arimr.gov.pl -> logowanie do serwisu IRZplus (podajemy login i hasło ->zaloguj)
– utwórz nowy dokument
– DJP3 – wniosek o wydanie informacji o DJP – podatek akcyzowy
– Wypełniamy pola w zgłoszeniu: numer producenta, rok 2023 (w zaświadczeniu system oblicza średnią roczną liczbę DJP w gospodarstwie za rok ubiegły), opcjonalnie zgodę na kontakt telefoniczny oraz numer telefonu oraz preferowany sposób odbioru odpowiedzi
– Zaświadczenie zostanie przekazane do producenta zgodnie z zaznaczonym we wniosku sposobem odbioru odpowiedzi.

Kierownik Biura Powiatowego
Grzegorz Szykulski