Plac zabaw w Wincentowie

Miesiąc luty okazał się miesiącem szczęśliwym w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój infrastruktury rekreacyjnej.
Gmina Łąck w dniu wczorajszym otrzymała kolejną dobrą informację. Złożony w dniu 30.11.2023 r. wniosek w ramach konkursu pn.: „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectwa MAZOWSZE 2024 – Mazowsze dla sołectw 2024” został rozpatrzony pozytywnie.
Tym samym Gminie Łąck zostały przyznane środki finansowe w wysokości 75 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Wincentów” (plac zlokalizowany obok Niepublicznego Przedszkola „PROMYCZEK”).

Zakres rzeczowy zadania obejmuje dostawę i montaż obiektów małej architektury, na które będą się składać m.in.: huśtawka potrójna z bocianim gniazdem, urządzenia sprawnościowe, huśtawka „ważka”, zestaw ze zjeżdżalnią, linarium, ławki, kosze do selektywnej zbiórki odpadów oraz tablica informacyjna.
Pragniemy również podziękować:
Radzie Sołeckiej wsi Zaździerz,
Radzie Sołeckiej wsi Nowe Rumunki,
Radzie Sołeckiej wsi Wincentów,
Radzie Sołeckiej wsi Matyldów,
Radzie Sołeckiej wsi Koszelówka,
bez których poparcia oraz jednomyślności nie byłoby możliwe ubieganie się o przyznanie ww. dofinansowania.