Dobre wiadomości dla Mieszkańców Grabiny i okolic

Plac zabaw / siłownia zewnętrzna
Gmina Łąck informuje, że przygotowany przez pracowników urzędu oraz przekazany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „AKTYWNI RAZEM” wniosek o przyznanie dofinansowania na Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Grabina został rozpatrzony pozytywnie.
W ramach zaplanowanego zadania do końca czerwca 2024 r. na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Grabinie powstanie plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna.
Zaplanowany sprzęt / urządzenia:
– zestaw treningowy
– karuzela słupowa, piramida mała, bujak „konik” i „samochodzik”, czworościan gimnastyczny, huśtawka wahadłowa metalowa potrójna z bocianim gniazdem, huśtawka ważka metalowa, stonoga (tunel rurowy)
– ławki, kosze do segregacji odpadów, tablice informacyjne.
W miejscu wybranych urządzeń placu zabaw wykonana zostanie bezpieczna nawierzchnia z piasku, a w miejscu zestawu treningowego nawierzchnia ze specjalnych mat przerostowych.

Źródła finansowania:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tytuł operacji: „Sama grusza nie wystarczy – rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Grabina” – kwota dofinansowania: 69 992,00 zł
Środki zabezpieczone w budżecie Gminy Łąck stanowiące wkład własny: 49 007,00 zł boisko wielofunkcyjne
W dniu 07.02.2024 r. do Gminy Łąck wpłynęły kolejne dobre wiadomości.
Sejmik Województwa Mazowieckiego na mocy uchwały nr 13/24 w sprawie przyznania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu – edycja 2024” przychylił się do wniosku złożonego przez pracowników Urzędu Gminy w Łącku. Wysokość przyznanej pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Grabinie” – 223 977,00 zł.
Pozytywnie rozpatrzony wniosek zakłada budowę boiska również na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Grabinie. Obiekt będzie miał charakter ogólnodostępny i nieodpłatny. Zakładane wyposażenie boiska to: pole do gry w piłkę nożną wraz z bramkami, piłkochwytami, pole do gry w koszykówkę wraz z zestawem, pole do gry w siatkówkę wraz ze słupkami z tulejami i siatką, ogrodzenie, oświetlenie solarne, stojaki na rowery, ławki, kosze do segregacji odpadów.
Planowany termin zakończenia inwestycji: listopad 2024 r.