Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z pokryć dachowych na terenie Gminy Łąck

Wójt Gminy Łąck informuje, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił kolejny nabór wniosków do programu pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego”.
W związku z powyższym osoby, które są zainteresowane usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu ze swoich pokryć dachowych proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Łącku (pokój nr 14 tel. 24 384 14 06) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.05.2024r.

Wójt Gminy Łąck
Iwona Sierocka