Aktualności

WPIS OPUBLIKOWANO:
2021-10-04

„Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Łąck”

Na mocy umowy z dnia 13.09.2020r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Gmina Łąck otrzymała dotację w kwocie 22 000,00 zł  dla zadania pn. „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Łąck”. W ramach zadania zutylizowane zostanie kolejne 80 ton wyrobów zawierających azbest pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy.

WPIS OPUBLIKOWANO:
2021-09-30

Informacja o zmianie numeru telefonu dotyczącego zgłaszania potrzeb w zakresie dowozu do punktu szczepień

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień gminy zostały zobowiązane do zapewnienia transportu do punktu szczepień dla osób z ograniczoną mobilnością, w szczególności dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Transport taki będzie przeznaczony dla osób:

  1. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę w/w schorzeniami
  2. mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze nie mające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).
    Począwszy od dnia 01.10.2021 r. osoby zainteresowane w/w transportem, po uzyskaniu informacji o wyznaczonym terminie szczepienia mogą kierować zgłoszenia pod numer telefonu (0-24) 384-14-28 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
    Prosimy o dokonywanie zgłoszeń najpóźniej w dniu poprzedzający dzień szczepienia!
WPIS OPUBLIKOWANO:
2021-09-27

Festyn „Pożegnanie lata”

W sobotę 18 września br. w Hali Sportowo- Widowiskowej w Łącku odbył się Festyn „Pożegnanie lata” połączony z akcją #Szczepimy się z KGW. Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Łąck, Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Łącku wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Podlasiu oraz „Aktywna Kobieta” w Zaździerzu. Festyn zorganizowany został dzięki wsparciu finansowym pochodzącym z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wojewody Mazowieckiego.

Czytaj dalej Festyn „Pożegnanie lata”