Informacja o unieważnieniu otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych

Informacja o unieważnieniu otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów, nr FEMA.07.02-IP.01-012/24
dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR)