Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z pokryć dachowych na terenie Gminy Łąck

Wójt Gminy Łąck informuje, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił kolejny nabór wniosków do programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.
W związku z powyższym osoby, które są zainteresowane usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu ze swoich pokryć dachowych proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Łącku (pokój nr 15 Pani Mirosława Sieczkowska tel. 24 384 14 05) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2023r.