Modernizacja linii 220 kV przebiegających przez teren Gminy Łąck

Firma Enprom Sp. z o.o., działając na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, odpowiada za modernizację dwóch linii 220 kV: Pątnów – Podolszyce i Podolszyce – Mory, których trasa przebiega przez teren gminy Łąck. Realizowane zadanie jest inwestycją celu publicznego.
Przebieg linii, podobnie jak ich napięcie, pozostaną bez zmian. Prowadzone prace obejmą zawieszenie nowego przewodu odgromowego, który zabezpieczy linie przed wyładowaniami atmosferycznymi w trakcie burzy.
Aktualnie Wykonawca kontaktuje się z właścicielami tych działek, na których prowadzone będą prace. Rozpoczęcie robót w zakresie wymiany przewodów odgromowych na linii 220 kV Pątnów – Podolszyce planowane jest na lipiec 2022 r., a na linii 220 kV Podolszyce – Mory na czerwiec 2023 r. Zakończenie wszelkich robót budowlanych zaplanowano odpowiednio na wrzesień 2022 r. i na sierpień 2023 r.