Komunikat w sprawie wykazu placówek zapewniających całodobową opieką osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku

Zgodnie z apelem Wojewody Mazowieckiego z dnia 11stycznia 2022 roku w sprawie ograniczenia działalności podmiotów prowadzących bez zezwolenia placówki zapewniające całodobową opieką osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku informujemy, iż na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie został zamieszczony wykaz  placówek posiadających zezwolenie link do strony:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rejestr-placowek-zapewniajacych-calodobowa-opike-osobom-niepelnosprawnym-przewlekle-chorym-lub-osobom-w-podeszlym-wieku-w-tym-prowadzonych-na-podstwie-przepisow-o-dzialalnosci-gospodarczej

Wszelkie informacje w zakresie wyboru placówki opieki całodobowej są dostępne na stronie internetowej

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/bezpieczny-wybor-placowek-opieki-calodowej