Komunikat- dodatki osłonowe

Dodatki osłonowe z wniosków złożonych od 04 do 31 stycznia 2022 roku wypłacane będą w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 31 marca 2022 roku oraz do dnia 2 grudnia 2022 roku.
Dodatki osłonowe z wniosków złożonych od 1 lutego 2022 roku będą wypłacane jednorazowo.
O dodatek można wystąpić od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

Więcej informacji