Praca zdalna

Szanowni Państwo!
Do 28 lutego 2022 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym wprowadzono Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. (Dz. U. 2022 r., poz. 149) zalecenie wykonywania pracy zdalnej pracownikom. Dlatego zmuszeni jesteśmy ograniczyć osobiste załatwianie spraw w urzędzie. W sprawach bieżących zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z pracownikami zajmującymi się Państwa sprawą.

Zalecamy przesyłanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych postępowań za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą: Urząd Gminy w Łącku, 09-520 Łąck, ul. Gostynińska 2
Pisma składane osobiście do urzędu będą odbierane przez pracownika sekretariatu.
Dane kontaktowe do poszczególnych komórek organizacyjnych

Na podstawie par. 22 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Urząd Gminy w Łącku
ul. Gostynińska 2
09-520 Łąck
tel. 24 384-14-00
www.gminalack.pl